Har du inte hittat din modell?

Konfigurera värmetäckning efter märke och modell

Sök helt enkelt efter din poolmodell i tabellen nedan och notera motsvarande storlekar. Mät sedan poolen igen för att se till att denna storlek verkligen passar.

(Tabellen är endast en vägledning och återspeglar inte nödvändigtvis den faktiska storleken)

Här kan du beställa ett passande värmeskydd för din märkeswhirlpool:

Hur du mäter rätt hittar du här

Dimension One Spas termolock

Dimension One® Spabad

Ambassadör

1984-1985

229

229

38

Dimension One® Spabad

Ambassadör

1986-1987

224

204

4

Dimension One® Spabad

Ambassadör

1988-1990

222

199

0

Dimension One® Spabad

Ambassadör

1991-1994

246

200

18

Dimension One® Spabad

Ambassadör

1995

246

200

18

Dimension One® Spa

Arena

1994

222

0

0

Dimension One® Spas

Arena

1995

222

0

0

Dimension One® Spas

Aurora

1996

212

212

36

Dimension One® Spabad

Aurora

1999-2000

212

212

41

Dimension One® Spas

Aurora

212

212

41

Dimension One® Spas

Barcelona

232

232

23

Dimension One® Spas

Baron

1984-1985

203

84

0

Dimension One® Spabad

Baron

1986-1980

208

86

0

Dimension One® Spabad

Baron

1995

208

86

0

Dimension One® Spabad

Brx

203

84

0

Dimension One® Spas

Kalifornien

1995

232

232

18

Dimension One® Spas

Kalifornien

1999-2000

232

232

41

Dimension One® Spas

Ordförande

1989-1990

231

231

0

Dimension One® Spas

Ordförande

1991-1993

232

232

18

Dimension One® Spas

Ordförande

1994

232

232

18

Dimension One® Spas

Ordförande

1995

232

232

18

Dimension One® Spas

Ordförande

1996

233

233

36

Dimension One® Spas

Ordförande

1999-2002

232

232

41

Dimension One® Spas

Ordförande

232

232

41

Dimension One® Spas

Cimmaron

197

182

36

Dimension One® Spas

Kompanjon

213

168

25

Dimension One® Spas

Erövring

192

163

0

Dimension One® Spas

Avresa

198

0

0

Dimension One® Spas

Diamonte

1994

204

161

18

Dimension One® Spabad

Diamonte

1995

204

161

18

Dimension One® Spabad

Diamonte

1996

204

161

23

Dimension One® Spas

Diplomat

1995

232

232

18

Dimension One® Spabad

Diplomat

1996

230

230

36

Dimension One® Spabad

Diplomat

1999-2000

232

232

41

Dimension One® Spabad

Dröm

211

211

23

Dimension One® Spas

Duett

1989-1990

194

147

0

Dimension One® Spabad

Duett

1991-1994

197

150

18

Dimension One® Spabad

Duett

1995

197

150

18

Dimension One® Spabad

Elit

1990

228

212

0

Dimension One® Spabad

Elit

1991-1994

228

212

18

Dimension One® Spabad

Elite

1995

228

212

18

Dimension One® Spa

Verkställande

1985-1986

226

93

0

Dimension One® Spas

Verkställande

1991

248

232

18

Dimension One® Spas

Verkställande

238

214

97

Dimension One® Spas

Verkställande

246

232

0

Dimension One® Spas

Impuls

1991-1994

200

156

18

Dimension One® Spas

Impuls

1995

200

156

18

Dimension One® Spas

Impuls

180

150

0

Dimension One® Spas

Impuls

199

155

0

Dimension One® Spas

Interlude

1995

211

196

18

Dimension One® Spabad

Interlude

1996-1998

208

196

36

Dimension One® Spabad

Interlude

1999-2000

213

197

41

Dimension One® Spas

Luxxor

1995

248

232

18

Dimension One® Spabad

Luxxor

1996

248

232

36

Dimension One® Spas

Madrid

209

195

24

Dimension One® Spas

Nautilus

1996-1998

230

216

36

Dimension One® Spabad

Nautilus

232

211

41

Dimension One® Spas

Nautilus

2002-2003

232

232

41

Dimension One® Spas

Ordförande

1985-1986

218

0

0

Dimension One® Spabad

Ordförande

1991-1994

213

0

0

Dimension One® Spas

Ordförande

1995

213

0

0

Dimension One® Spabad

Quadra

1994

199

184

18

Dimension One® Spas

Quadra

1995

199

184

18

Dimension One® Spas

Quadra

1996-1997

197

182

36

Dimension One® Spas

Quadra

1999-2000

197

183

41

Dimension One® Spabad

Sevilla (original)

201

183

15

Dimension One® Spas

Sevilla

1991-1993

211

196

18

Dimension One® Spas

Sevilla

1994

211

196

18

Dimension One® Spa

Sevilla

1995

211

196

18

Dimension One® Spas

Sevilla

216

201

0

Dimension One® Spas

Sevilla

210

196

0

Dimension One® Spas

Sierra

208

196

36

Dimension One® Spas

Srx

1986-1990

197

183

0

Dimension One® Spas

Srx

1991-1994

199

184

18

Dimension One® Spabad

Tempest

232

232

18

Dimension One® Spas

Tiburon

230

215

38

Dimension One® Spas

Triad

1997-1998

157

208

36

Dimension One® Spas

Triad

1999-2000

169

213

41

Dimension One® Spabad

Triton

232

232

18

Våra fördelar

Högsta kvalitet

Oslagbara priser

Förstklassig kundsupport

Säker betalning