Whirlpool rengöring efter vintern

Rengöring och förberedelse av ditt spabad efter vintern


Badtunnor är en riktig lyx och erbjuder avkoppling under alla årstider. Men innan du gör din badtunna redo för den nya säsongen måste du rengöra och desinficera hela systemet grundligt. I den här artikeln får du lära dig hur du effektivt rengör din badtunna och förbereder den för sommaren.

1 Varför är det viktigt att rengöra badtunnan?

Rengöring av badtunnan är avgörande för en behaglig badupplevelse och för badtunnans livslängd. Kalkavlagringar, smuts och varmt vatten gynnar bildandet av bakterier i badtunnan. Genom att regelbundet rengöra och tömma vattnet kan du förhindra att dessa förökar sig och förorenar vattnet.

Tips: Rengör din badtunna ungefär var tredje till femte månad, beroende på hur ofta du använder den.

2. Grundrengöring och desinfektion av en badtunna för utomhusbruk

Grundrengöringen av badtunnan omfattar desinfektion av hela systemet. Själva rengöringen är mycket enkel med ett speciellt rengöringsmedel för bubbelpoolsystem. Rengöringsmedlet tillsätts direkt i badvattnet innan vattnet töms och bubbelpoolsystemet aktiveras igen under ca 30 minuter.

Viktigt: Se till att du slår på vattensystemet. Du bör slå på och av luftsystemet flera gånger så att även dessa systemledningar fylls med vatten och töms igen när du slår på det. Detta kan leda till en liten mängd skumproduktion, men det är helt normalt.

3. Tömning av bubbelpoolen

Efter desinfektionen bör du tömma bubbelpoolen, antingen via dräneringsventilen eller med hjälp av en dränkbar pump. Bubbelpoolen är nu desinficerad och kan fyllas på igen. Organiska rester, bakterier och alger elimineras av desinfektionsmedlet.

Tips: Glöm inte att tillsätta kemikalier i vattnet igen när du har fyllt på din utomhusbadtunna!

4. Förbereda badtunnan för den nya säsongen

Efter vinteruppehållet bör du inte bara ta din badtunna i drift igen. En grundlig inspektion av rörledningarna är nödvändig. Dessa bör inte innehålla något fruset restvatten. Om så är fallet kan det uppstå komplikationer vid påfyllningen.

Viktigt: När du fyller på spabadet efter vinteruppehållet bör du gå tillväga på samma sätt som när du fyllde på det för första gången efter att du köpt poolen. Följ alltid tillverkarens anvisningar och läs dem i bruksanvisningen.

5 Rengöring av bubbelpoolens funktioner

Efter vattenvården bör du rengöra bubbelpoolens funktioner, d.v.s. rör, munstycken, filtersystem och pump. Skölj rören med ett specialrengöringsmedel, eftersom fettrester och avlagringar ackumuleras vid varje användning och påverkar vattenkvaliteten.

6. rengöring av filtret

För att rengöra filtret, ta bort det från hållaren och skölj det med tillräckligt vattentryck, till exempel med en trädgårdsslang. Rengör sedan insidan av filterhuset med en mjuk trasa och rengöringsmedlet för bubbelpool. För att avlägsna alla rester och avlagringar, blötlägg filtret över natten i en desinfektionsvätska, t.ex. klorin. Nästa dag sköljer du filtret noggrant och låter det torka. Sätt sedan tillbaka filterpatronen i bubbelbadkaret.

Obs: Det är bäst att byta filterpatronen varannan månad - beroende på hur ofta du använder bubbelbadkaret. Om missfärgningar och smuts inte längre går att tvätta bort är det ett tydligt tecken på att filtret måste bytas ut.

7 Rengöring av luftmunstyckena

Om ditt bubbelbadkar inte har automatisk rengöring av luftstrålarna ska du rengöra dem manuellt. För att göra detta, slå på luftstrålefunktionen varje gång du tömmer bubbelpoolen så att det återstående vattnet kommer ut.

8. Rengöring av pumpen

Skruva loss pumpen på ditt bubbelbadkar om främmande föremål har fastnat i den. Se tillverkarens anvisningar för att ta reda på hur du tar bort pumpen.

9 Rengöring med huskurer

Som alternativ till kemiska rengöringsmedel för badtunnor finns det några vanliga huskurer som lämpar sig för rengöring av badtunnor utomhus. De tar tillförlitligt bort kraftig nedsmutsning och är oftast billigare och mindre skadliga för miljön än kemiska rengöringsmedel.

Observera: Använd inte sura hushållsprodukter som ättika eller citron på akrylbadtunnor, eftersom de skadar ytan.

10 Särskilda egenskaper vid rengöring av bubbelbadkar

Vid rengöring av uppblåsbara bubbelpooler och utomhusbubbelpooler finns det några speciella saker att tänka på. För uppblåsbara bubbelpooler bör du alltid använda en mjuk svamp eller trasa för att undvika att skada materialets yta. För utomhusbadtunnor är det bäst att använda ett badtunneskydd som en förebyggande åtgärd. Detta minskar ansamlingen av löv och smuts i vattnet och underlättar vattenunderhållet.

11. Förebyggande av nedsmutsning

Det finns några tips för att förhindra nedsmutsning och göra rengöringen av badtunnan enklare. Ta t.ex. en dusch innan du går in i bubbelpoolen och använd inga badtillsatser, schampo eller oljor i poolen. Dessa skadar eller täpper till rören och gör vattenunderhållet svårare.